top of page

Gia đình nhỏ

Dịch vụ này không còn, vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
  • chỉ từ 3.750.000đ

Mô tả dịch vụ

2 - 4 thành viên 50m2 7.5kg nông sản/1 tuần 1.250.000/tháng gồm 8 loại cây trồng chọn trong 3 nhóm cây trồng phổ biến


bottom of page