top of page

Chọn gói trả phí của bạn

 • GDN - 3 tháng

  3.750.000₫
  Mỗi 3 tháng
   
  • 2 - 4 thành viên
  • 50m2
  • 7.5kg nông sản/1 tuần
  • 1.250.000/tháng
  • gồm 8 loại cây trồng
  • chọn trong 3 nhóm cây trồng phổ biến
  • Tặng 1 voucher: Lều VIP nghỉ dưỡng Glamping
  • dành cho 2NL+1TE <4T trị giá 1.000.000đ
  • (chưa bao gồm chi phí di chuyển, ăn uống, trải nghiệm khác).
 • GDN - 6 tháng

  7.500.000₫
  Mỗi 6 tháng
  6 tháng
   
  • 2 - 4 thành viên
  • 50m2
  • 7.5kg nông sản/1 tuần
  • 1.250.000/tháng
  • gồm 8 loại cây trồng
  • chọn trong 3 nhóm cây trồng phổ biến
  • Tặng 2 voucher: Lều VIP nghỉ dưỡng Glamping
  • dành cho 2NL+1TE <4T trị giá 2.000.000đ
  • (chưa bao gồm chi phí di chuyển, ăn uống, trải nghiệm khác).
 • Giá trị tốt nhất

  GDN - 1 Năm

  15.000.000₫
  1 năm một lần
  1 Năm
   
  • 2 - 4 thành viên
  • 50m2
  • 7.5kg nông sản/1 tuần
  • 1.250.000/tháng
  • gồm 8 loại cây trồng
  • chọn trong 3 nhóm cây trồng phổ biến
  • Tặng 4 voucher: Lều VIP nghỉ dưỡng Glamping
  • dành cho 2NL+1TE <4T trị giá 1.000.000đ
  • (chưa bao gồm chi phí di chuyển, ăn uống, trải nghiệm khác).
 • GDT - 3 Tháng

  6.000.000₫
  Mỗi 3 tháng
   
  • 4 - 6 thành viên
  • 80m2
  • 12kg nông sản/1 tuần
  • 2.000.000/1 tháng
  • gồm 12 loại cây trồng
  • chọn trong 3 nhóm cây phổ biến
  • Tặng 1 voucher: Lều VIP nghỉ dưỡng Glamping
  • dành cho 2NL+1TE <4T trị giá 1.000.000đ
  • (chưa bao gồm chi phí di chuyển, ăn uống, trải nghiệm khác).
 • GDT - 6 Tháng

  12.000.000₫
  Mỗi 3 tháng
   
  • 4 - 6 thành viên
  • 80m2
  • 12kg nông sản/1 tuần
  • 2.000.000/1 tháng
  • gồm 12 loại cây trồng
  • chọn trong 3 nhóm cây phổ biến
  • Tặng 2 voucher: Lều VIP nghỉ dưỡng Glamping
  • dành cho 2NL+1TE <4T trị giá 2.000.000đ
  • (chưa bao gồm chi phí di chuyển, ăn uống, trải nghiệm khác).
 • GDT - 1 Năm

  24.000.000₫
  1 năm một lần
   
  • 4 - 6 thành viên
  • 80m2
  • 12kg nông sản/1 tuần
  • 2.000.000/1 tháng
  • gồm 12 loại cây trồng
  • chọn trong 3 nhóm cây phổ biến
  • Tặng 4 voucher: Lều VIP nghỉ dưỡng Glamping
  • dành cho 2NL+1TE <4T trị giá 4.000.000đ
  • (chưa bao gồm chi phí di chuyển, ăn uống, trải nghiệm khác).
 • DGD - 3 Tháng

  9.000.000₫
  Mỗi 3 tháng
   
  • 6 - 10 thành viên
  • 120m2
  • 18kg nông sản/1 tuần
  • 3.000.000/tháng
  • Gồm 16 loại cây trồng
  • Chọn trong 3 nhóm cây
  • Sản phẩm cây ăn trái theo mùa trồng tại Làng
 • DGD - 6 Tháng

  18.000.000₫
  Mỗi 6 tháng
   
  • 6 - 10 thành viên
  • 120m2
  • 18kg nông sản/1 tuần
  • 3.000.000/tháng
  • Gồm 16 loại cây trồng
  • Chọn trong 3 nhóm cây
  • Sản phẩm cây ăn trái theo mùa trồng tại Làng
 • DGD - 1 Năm

  36.000.000₫
  1 năm một lần
   
  • 6 - 10 thành viên
  • 120m2
  • 18kg nông sản/1 tuần
  • 3.000.000/tháng
  • Gồm 16 loại cây trồng
  • Chọn trong 3 nhóm cây
  • Sản phẩm cây ăn trái theo mùa trồng tại Làng
 • DGDV - 3 Tháng

  15.000.000₫
  Mỗi 3 tháng
   
  • 6 - 10 thành viên
  • 150m2
  • 22kg nông sản/1 tuần
  • 5.000.000/tháng
  • Gồm 20 loại cây trồng
  • Chọn trong 3 nhóm cây
  • Sản phẩm cây ăn trái theo mùa trồng tại Làng
  • Đặt biệt: trồng 2 loại hoa yêu thích trong nhóm hoa
 • DGDV - 6 Tháng

  30.000.000₫
  Mỗi 6 tháng
   
  • 6 - 10 thành viên
  • 150m2
  • 22kg nông sản/1 tuần
  • 5.000.000/tháng
  • Gồm 20 loại cây trồng
  • Chọn trong 3 nhóm cây
  • Sản phẩm cây ăn trái theo mùa trồng tại Làng
  • Đặt biệt: trồng 2 loại hoa yêu thích trong nhóm hoa
 • DGDV -1 Năm

  60.000.000₫
  1 năm một lần
   
  • 6 - 10 thành viên
  • 150m2
  • 22kg nông sản/1 tuần
  • 5.000.000/tháng
  • Gồm 20 loại cây trồng
  • Chọn trong 3 nhóm cây
  • Sản phẩm cây ăn trái theo mùa trồng tại Làng
  • Đặt biệt: trồng 2 loại hoa yêu thích trong nhóm hoa
bottom of page